Su Şartlandırma ve Havuz Kimyasalları
1.Fosfonatlar / Fosfatlar
 
ATMP Aminotrimetilenfosfonik Asit
HEDP Hidroksietilidendifosfonik Asit
DTPMP Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit
PBTC Fosfonobütan Trikarboksilik Asit
EDTA Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu)
NTA Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu)
STPP L 400 Sodyumtripolifosfat,Granül
STPP L 600 Sodyumtripolifosfat,Granül
STPP Toz Sodyumtripolifosfat,Toz
KTPP Potasyumtripolifosfat ,%50
Tetrakal Tetra Potasyum Pirofosfat
Mono Sodyum Fosfat
Di Sodyum Fosfat
Tri Sodyum Fosfat

2.Aminler
 
Kimyasal Yapısı
Dietilaminoetanol
Dietilhidroksilamin
Monoetanolamin
Dietanolamin
Trietanolamin

3.Polimerler
 
Kimyasal Yapısı
Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer
Poliamid Amfoterik
Hidrolize Polimaleik Anhidrit
Sodyum Poliakrilat
Sodyum Poliakrilat
Poliakrilik Asit
Sodyum Poliakrilat
Modifiye Sodyum Poliakrilat
Karboksilat-sülfonat-Nanion Tri-polimer
Modifiye Ter-polimer

4.Dezenfektan Ve Koruyucular
 
Benzalkonyum Klorür % 50
Benzalkonyum Klorür % 80
Didesildimetilamonyum Klorür % 50
Didesildimetilamonyum Klorür % 80
DMDMH Hidantoin
Formaldehit
Sodyum Hipoklorit
5.Ph Düşürücüler
 
pH DÜŞÜRÜCÜLER
Sülfirik Asit
Hidroklorik Asit
Sodyum Bisülfat

6.Ph Arttırıcılar
 
pH ARTTIRICILAR
Sodyum Karbonat
Sıvı Kostik